DOUT­ZEN KRO­ES ÄR STRAN­DENS DROTT­NING!

ALL EY­ES ON ME

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: pau­li­na bånge FO­TO: All Over press

Det äk­ta pa­ret Dout­zen Kro­es och Sunnery Ja­mes läm­na­de bar­nen hem­ma och drog iväg på en ro­man­tisk sol­se­mes­ter på Ibi­za till­sam­mans. Där väck­te su­per­mo­del­len och hen­nes sten­hår­da sex­pack en hel del upp­märk­sam­het!

Su­per­mo­del­len Dout­zen Kro­es, 30, och hen­nes snyg­ging till man Sunnery Ja­mes, 36, flög till Ibi­za ny­li­gen för att nju­ta av vi­ta sand­strän­der och sval­kan­de vå­gor på tu man hand. Två­barns­mam­man fick al­la blic­kar på sig när hon vi­sa­de upp sin im­po­ne­ran­de fy­sik i en färg­glad bi­ki­ni.

– Det är svårt att tro att det ba­ra har gått ett år se­dan hon föd­de barn, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Daily Mail.

"JAG TAR HAND OM MIN KROPP"

Ma­ken Sunnery, som job­bar som dj och har haft fle­ra spel­ning­ar på par­työn på sisto­ne, för­e­vi­ga­de den he­ta strand­dej­ten ge­nom att fo­to­gra­fe­ra med sin mobil och såklart blev det även en och an­nan sel­fie på pa­ret till­sam­mans. Är man gift med en av värl­dens vack­ras­te kvin­nor vill man såklart för­e­vi­ga det!

Dout­zen har ti­di­ga­re be­rät­tat hur hon hål­ler sig i form:

– Jag tar hand om min kropp. Jag går på gym och und­vi­ker att äta söt­sa­ker. Al­la jobb krä­ver vis­sa upp­off­ring­ar och i mitt fall hand­lar det om att nju­ta av li­vets go­da i mått­li­ga mäng­der.

"MA­KEN TOG MAS­SOR AV BIL­DER"

Pa­ret lek­te och skrat­ta­de i de sal­ta vå­gor­na.

Hon och ma­ken Sunnery Ja­mes njöt ny­li­gen av en barn­fri helg på Ibi­zas so­li­ga strän­der.

Själv­klart pas­sa­de Sunnery på att för­e­vi­ga sig och sin he­ta fru med en ob­li­ga­to­risk strand­sel­fie.

De såg ut att ha det näs­tan ir­ri­te­ran­de här­ligt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.