CHRIS+ KAR­RUE­CHE= SANT?

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Varmt, kallt, varmt, kallt. Chris och Kar­rue­che Tran, 27, kan in­te be­stäm­ma sig för hur de ska ha det. Vi trod­de att det var helt slut mel­lan dem ef­ter det of­fent­li­ga stor­brå­ket ut­an­för hen­nes hem i Los Ang­e­les ti­di­ga­re i år men tji fick vi. Ny­li­gen träf­fa­des Chris och Kar­rue­che på en topp­hem­lig dejt.

– De vill in­te ha strål­kas­tar­na på sig just nu, allt är väl­digt hysch- hysch, sä­ger en källa till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

"NIA ÄR RÄDD ATT CHRIS VÄN­NER SKA TA ROYAL­TY" När brot­tet be­gicks upp­träd­de sång­a­ren på en klubb i Hol­ly­wood. Kon­ser­ten på bil­den är från ett an­nat till­fäl­le.

Ti­di­ga­re i år bröt sig 21- åri­ga Ami­ra Kod­cia Ayeb in i Chris Browns hus, där han hit­ta­de hen­ne na­ken i sin säng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.