NIK­KI & IAN AD­OP­TE­RAR EN GRIS

Veckans NU! - - MIX -

Nej, vi är in­te det mins­ta av­und­sju­ka på 45- åri­ga Ma­ri­ah Ca­reys sko­gar­de­rob. In­te alls. Först bröl­lop, se­dan gri­sa­d­op­tion. Nik­ki Reed, 27, och Ian So­mer­hal­der, 36, går sin egen väg när det gäl­ler att skaf­fa fa­milj.

– Vi pra­tar om gri­sar he­la ti­den. För­mod­li­gen kom­mer vi att ad­op­te­ra en gris som be­hö­ver räd­das snart, sä­ger Nik­ki i tid­ning­en Pe­op­le.

Nik­ki och Ian är en­ga­ge­ra­de i djur­rätts­frå­gor och har se­dan ti­di­ga­re fy­ra hun­dar, tre kat­ter och två häs­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.