SNOOP DOGG STOP­PA­DES AV SVENSK PO­LIS

Veckans NU! - - MIX -

Snoop Dogg åk­te in för nar­ko­ti­ka­test – i Uppsa­la. Det var ef­ter en kon­sert i Stads­träd­går­den som den 43- åri­ge rap­pa­ren, som var pas­sa­ge­ra­re i en bil, stop­pa­des i en for­dons­kon­troll. En­ligt po­li­sen var det en ren slump att det var just Snoop Doggs bil som stan­na­des me­dan ar­tis­ten själv ser det som ett ra­sis­tiskt över­grepp.

– Jag kom­mer ald­rig till­ba­ka till ert land, sä­ger Snoop i en vi­deo på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.