"GUD­FA­DERN"SKÅ­DI­SEN HAR DÖTT

Veckans NU! - - MIX -

Den kän­de ” Gud­fa­dern”- skå­di­sen Alex Roc­co har av­li­dit. Stjär­nan de­bu­te­ra­de i film­bran­schen 1965 och hans kar­riär in­ne­höll fle­ra sto­ra rol­ler. Han job­ba­de in i det sista och sågs ny­li­gen i tv- se­ri­er­na ” Ma­ron” och ” Epi­so­des”.

– Vi ses igen, men in­te än på ett tag, skrev skå­de­spe­la­rens dot­ter på Fa­ce­book ef­ter döds­fal­let.

Alex Roc­co blev 79 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.