TIM­BA­LAND SKIL­JER SIG

Veckans NU! - - MIX -

43- åri­ga mu­sik­pro­du­cen­ten Tim­ba­lands fru an­sö­ker om skils­mäs­sa – igen. Det är näm­li­gen and­ra gång­en på två år som Mo­ni­que Mos­ley, 41, väl­jer att läm­na sin ma­kes si­da. I ok­to­ber 2013 skic­ka­de Mo­ni­que in skils­mäs­so­an­sö­kan num­mer ett för att, ba­ra må­na­der se­na­re, åter­före­nas med Tim­ba­land.

Ma­kar­na gif­te sig 2008 och året in­nan väl­kom­na­de de sitt förs­ta ge­men­sam­ma barn, dot­tern Rei­gn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.