EL­DAR UPP HA­TET

Veckans NU! - - MIX -

När man tror att det in­te skul­le kun­na fin­nas mer kär­lek att ge åt Ka­nye West ( all­ra minst av rap­pa­ren själv) så le­ve­re­rar Lily Al­len en rik­tig mys­bomb. Den 30- åri­ga sång­ers­kan hit­ta­de näm­li­gen en flag­ga där det stod "Fuck off Ka­nye" men val­de att brän­na bort de­lar tills det ba­ra stod hans namn kvar. Tum­men upp!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.