INGEN­TING ATT HÖ­JA PÅ ÖGON­BRY­NEN FÖR

Veckans NU! - - MIX -

Var­je gång La­dy Ga­ga, fast­nar på bild bär hon nå­gon kropps­strum­pa i nät, skor man in­te trod­de var möj­li­ga el­ler en ny fri­syr. Men det är in­te of­ta man ser den 29- åri­ga stjär­nan un­der för­vand­lings­pro­ces­sen. Spän­nan­de!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.