"GLEE"- SKÅ­DI­SAR­NA GIF­TE SIG I HEM­LIG­HET

Veckans NU! - - MIX -

Me­lis­sa Be­no­ist, 26, och Bla­ke Jen­ner, 22, har gift sig! Pa­ret väx­la­de ring­ar re­dan i mars men har hål­lit sitt äk­ten­skap hem­ligt för res­ten av om­värl­den. Det var när Me­lis­sa be­sök­te Co­mic- Con i San Di­e­go i ju­li som hon sågs bä­ra sin nya, ski­nan­de vig­sel­ring.

– Bröl­lo­pet var väl­digt li­tet med ba­ra den närms­ta fa­mil­jen på plats, sä­ger en in­si­der till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Grat­tis från Vec­kans NU!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.