"JAG HAR LE­GAT MED DE­MI LO­VA­TO"

"OITNB"- SKÅ­DI­SENS CHOCKAVSLÖJANDE:

Veckans NU! - - EXTRA! - AV: PAU­LI­NA bånge FO­TO: ALL OVER PRESS

UPP­RÖR­DE FAN­SEN

Det he­la rör­de upp en storm bland De­mis fans, som ge­nast bör­ja­de ifrå­ga­sät­ta Ru­bys på­stå­en­de. På det sva­ra­de stjär­nan kryp­tiskt:

– Det spe­lar ing­en roll vad folk tror. Det är vad man själv vet som räk­nas.

En­ligt upp­gift häv­dar Ru­by att hon och sång­ers­kan dej­ta­de 2012 när De­mi ha­de en pa­us från lång­va­ri­ga pojk­vän­nen Wil­mer Val­der­ra­ma, 35,

som hon idag är för­lo­vad med.

FLICK­VÄN­NEN FRI­A­DE

Idag är Ru­by till­sam­mans med de­sig­nern Phoe­be Dahl, 26. En­ligt upp­gift ska tje­jer­na till och med va­ra för­lo­va­de.

– Det var Phoe­be som fri­a­de. Ru­by bär hen­nes ring, sä­ger en källa i tid­ning­en Daily Mail.

De­mi Lo­va­to har va­rit till­sam­mans med Wil­mer Val­der­ra­ma se­dan hon var 18, men nu kom­mer upp­gif­ter om att hon även haft en hem­lig ro­mans med nya stjärn­skot­tet Ru­by Ro­se! Und­rar vad Wil­mer tyc­ker om det?

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"DET SPE­LAR ING­EN ROLL VAD

FOLK TROR"

Sång­ers­kan De­mi Lo­va­to och den nya ” Orange is the new black”- stjär­nan Ru­by Ro­se har haft en ro­mans! I al­la fall om man ska tro Ru­by, som häv­dar att tje­jer­na dej­ta­de varand­ra ett tag 2012, när De­mi ha­de en pa­us från sin kil­le.

Idag är Ru­by lyck­ligt för­lo­vad med de­sig­nern Phoe­be Dahl.

De­mis pojk­vän Wil­mer Val­der­ra­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.