HEI­DI & VI­TO UTE PÅ DJUPT VAT­TEN

SU­PER­MO­DEL­LENS HE­TA SEX­MES­TER

Veckans NU! - - EXTRA! - AV: pau­li­na Bånge FO­TO: All OVER PRESS

Nu är det som­mar, nu är det sol – nu drar Hei­di Klum till St Tro­pez. Häng med på su­per­mo­del­lens ro­man­tis­ka re­sa med unge pojk­vän­nen Vi­to Schna­bel.

Iklar­blå tre­kants­bi­ki­ni, sol­blekt hår och tren­di­ga pi­lot­bril­lor gjor­de su­per­mo­del­len Hei­di Klum, 42, stor­sti­lad en­tré på St Tro­pez krit­vi­ta sand­strän­der. Hon och pojk­vän­nen Vi­to Schna­bel, 29, ha­de ba­ra ögon för varand­ra me­dan de njöt av le­di­ga da­gar och sal­ta stänk från en enorm lyxy­acht.

– De upp­skat­tar verk­li­gen att va­ra le­di­ga till­sam- mans. Bå­da le­ver väl­digt hek­tis­ka liv, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ex­press.

STAR­KA KÄNS­LOR

Vid ett till­fäl­le tog pa­ret en av­stic­ka­re från yach­ten och padd­la­de iväg över vå­gor­na i en ka­jak.

– De skrat­ta­de och ver­ka­de ha väl­digt ro­ligt, sä­ger käl­lan.

Hei­di och Vi­to har va­rit till­sam­mans i över ett år nu men de he­ta käns­lor­na ver­kar in­te ha sval­nat.

– De är mer kä­ra än nå­gon­sin, sä­ger käl­lan.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "DE ÄR MER KÄ­RA ÄN NÅ­GON­SIN"

Kol­la vil­ken stor pad­del

jag har, älsk­ling! Ja, det är ju kul att du har nån­ting som är stort...

Lo­ve is in the sea! Hei­di Klum och pojk­vän­nen Vi­to Schna­bel ver­ka­de lyck­li­ga och kä­ra un­der sin se­mes­ter i St Tro­pez ny­li­gen.

Hei­di flas­ha­de sin välträ­na­de figur i en klar­blå bi­ki­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.