STJÄR­NAN MU­TAR BAR­NEN

Veckans NU! - - EXTRA! -

Ben ver­kar som sagt rätt be­lå­ten med att va­ra sing­el, men han vill in­te för­lo­ra si­na tre barn i sam­ma ve­va. Där­för gör han nu allt för att få dem att tyc­ka om ho­nom li­te extra. Hans se­nas­te mu­ta? En all­de­les fan­tas­tiskt gul­lig li­ten gol­den retri­e­ver­valp som han har ad­op­te­rat från ett hunds­tall i Pa­ci­fic Pa­li­sa­des.

– Det är bar­nens nya hund. Han gör allt för att de ska va­ra gla­da trots skils­mäs­san, sä­ger en källa en­ligt tid­ning­en Pe­op­le.

Smart drag, Ben!

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A

"BEN NJU­TER AV SING­EL­LI­VET"

Skå­de­spe­lers­kan har fort­fa­ran­de in­te ta­git av sig sin vig­sel­ring, trots att skils­mäs­san blev of­fent­lig för över en må­nad se­dan.

En­ligt upp­gift över­ta­la­de hon ny­li­gen Ben att föl­ja med till fa­mil­jens se­mester­hus med bar­nen. Där ska hon ha för­sökt få ho­nom att tän­ka över allt en extra gång.

Men Ben ska va­ra fast be­slu­ten att få skils­mäs­san att gå ige­nom så snart som möj­ligt. ” För hans del finns det ing­en väg till­ba­ka”, sä­ger en källa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.