EMIL ASSERGÅRD

Veckans NU! - - PSST -

1. VEM ÄR DU?

– Ja, vad ska man sä­ga? Jag är en låt­skri­va­re och ar­tist på väg upp­åt! Men an­nars? Det är en sjukt svår frå­ga.

2. DU KOM­MER FRÅN EN LI­TEN BY I NORR­LAND. HUR KÄNNS DET ATT FLYT­TA TILL STOR­S­TAN STOCK­HOLM?

– Från bör­jan var det gans­ka tufft, men jag bör­jar kom­ma in i det. Jag har bott här i näs­tan ett år nu. Men jag kom­mer nog all­tid att va­ra en lugn norr­län­ning in­nerst in­ne. Jag är in­te en så­dan som får pa­nik om jag mis­sar en tun­nel­ba­na när näs­ta kom­mer om två mi­nu­ter.

3. DU HAR SKRI­VIT ÖP­PET PÅ DIN BLOGG OM ATT DU HAR MÅTT VÄL­DIGT DÅ­LIGT I PE­RI­O­DER. HUR MÅR DU NU?

– Jag mår pri­ma, jag har fak­tiskt ald­rig mått bätt­re! För­ut ja­ga­de jag nå­got, jag vil­le så myc­ket men ing­et hän­de. Nu kän­ner jag att sa­ker och ting bör­jar fal­la på plats och jag är så sjukt tack­sam för det.

4. DU SOM ÄR MU­SI­KER, VIL­KEN ÄR EGENT­LI­GEN DEN VÄRS­TA SOM­MAR­PLÅ­GAN GE­NOM TI­DER­NA?

– Jag äls­kar som­mar­plå­gor, men ” Hej Monika” och ” Bo­ten An­na” var fak­tiskt li­te job­bi­ga. Det mås­te jag er­kän­na.

5. VEM VILL DU HA EN SOM­MAR­RO­MANS MED?

– Min flick­vän Lin­da- Ma­rie såklart!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.