"KIM FEJ­KAR SIN GRA­VI­DI­TET!"

NYA SJU­KA RYK­TET

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Det har gått någ­ra må­na­der se­dan Kim Kar­dashi­an, 34, av­slö­ja­de att hon vän­tar barn num­mer två till­sam­mans med ma­ken Ka­nye West, 38. Men nu höjs miss­tänk­sam­ma rös­ter.

– Hen­nes mage väx­er, se­dan krym­per den och väx­er igen. Det kan va­ra så att hon har en konst­gjord be­bis­bu­la, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Kim Kar­dashi­ans be­bis­bu­la har väckt myc­ket upp­märk­sam­het på sisto­ne. Fle­ra av stjär­nans fans tror näm­li­gen att hon in­te är gra­vid på rik­tigt.

PO­SE­RA­DE I BI­KI­NI

Spe­ku­la­tio­ner­na sat­te fart när stjär­nan ny­li­gen pub­li­ce­ra­de en spe­gel­sel­fie på Instagram, strax

Den här ny­tag­na bil­den på tv- stjär­nan Kim Kar­dashi­an har fått fle­ra av hen­nes fans att spe­ku­le­ra kring huruvi­da hon verk­li­gen är gra­vid på rik­tigt el­ler in­te. "BE­BIS­BU­LAN VÄX­ER OCH KRYM­PER"

Ba­ra någ­ra tim­mar ef­ter att pa­pa­raz­zi­bil­den togs la stjär­nan själv upp en bild på Instragram – med en be­tyd­ligt run­da­re mage. ” Det kan va­ra så att hon har en konst­gjord be­bis­bu­la”, sä­ger en källa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.