ALEX SKARS­GÅRDS CHOCKFÖRVANDLING!

DÖK UPP SOM DRAG­QUEEN PÅ PRE­MIÄR

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS, GETTY IMAGES

När vår svens­ke Hol­ly­wood­hunk Alex­an­der Skars­gård gjor­de en­tré på rö­da mat­tan ny­li­gen var det in­te många som kän­de igen ho­nom. Han kom näm­li­gen som al­te­re­got ” La­dy Li­bi­do Lus­h­bo­dy”.

Alex­an­der Skars­gård, 39, är su­per­känd, 194 cen­ti­me­ter lång och väl­digt hun­kig, så han bor­de va­ra van vid att få al­la blic­kar på sig. Men när han ny­li­gen gick på pre­miä­ren av sin nya film ” The Di­a­ry of a te­e­nage girl” stack han ut än­nu li­te mer än van­ligt. Stjär­nan ha­de näm­li­gen på sig en enorm blond pe­ruk, guld­klän­ning och åt­skil­li­ga la­ger smink – och kom un­der nam­net ” La­dy Li­bi­do Lus­h­bo­dy”.

– Han var fan­tas­tiskt tju­sig, helt klart kväl­lens drott­ning, skri­ver ett ögon­vitt­ne på Twit­ter. En­ligt upp­gift ha­de stjär­nan häm­tat in­spi­ra­tion från 70- tals­stjär­nan Far­rah Faw­cett.

SKUL­LE PÅ EF­TER­FEST

Var­för Alex kom klädd som en drag qu­een var till en bör­jan oklart, men i ef­ter­hand har stjär­nan be­rät­tat bak­grun­den till det för ho­nom ovan­li­ga kläd­va­let.

– Vi spe­la­de in fil­men i San Fran­ci­sco och ha­de ett gäng drag­que­ens med i tea­met. En av de casting­an­sva­ri­ga var till ex­em­pel La­dy Be­ar, som är en rik­tigt le­gen­dar. Ef­ter pre­miä­ren skul­le vi gå på en ef­ter­fest med drag­queen-te­ma och jag vil­le in­te mis­sa det ro­li­ga, sä­ger han en­ligt saj­ten Cos­mo­po­li­tan.

Hur som helst tyc­ker vi att han roc­kar sti­len!

Så­här läc­ker var Alex­an­der Skars­gård när han gjor­de en­tré på rö­da mat­tan un­der pre­miä­ren av sin nya film ” The Di­a­ry of a te­e­nage girl” ny­li­gen. "HAN VAR KVÄL­LENS DROTT­NING"

Han mat­cha­de sin guld­klän­ning med ett par re­jä­la bi­ceps. Snyggt!

Så­här är vi va­na att se Alex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.