MACK­LE­MO­RE HAR FÅTT EN DOT­TER!

Veckans NU! - - MIX -

Ben ” Mack­le­mo­re” Hag­ger­ty, 32, har bli­vit pap­pa. ” Can’t hold us”- sång­a­ren har till­sam­mans med ny­bliv­na frun Tri­cia Da­vis hål­lit den nya fa­mil­je­med­lem­mens an­komst hem­lig – fram tills att han ny­li­gen släpp­te sin se­nas­te sing­el ” Growing up”.

– Vår dot­ter Slo­a­ne Ava Si­mo­ne Hag­ger­ty föd­des för två må­na­der se­dan. Det finns ing­et bätt­re än gläd­jen som kom­mer från att få ett barn, skri­ver Mack­le­mo­re i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.