EF­TER DÖDS­FAL­LET: DE­MI SÄL­JER HU­SET

Veckans NU! - - MIX -

Ti­di­ga­re i som­mar hit­ta­des en 21- årig man död i De­mi Mo­o­res pool i Be­ver­ly Hills. Ny­he­ten om olyc­kan ska­ka­de den 52- åri­ga skå­de­spe­lers­kan som in­te var hem­ma när det hän­de. Nu har De­mi be­stämt sig för att säl­ja hu­set.

– Poo­len och bak­går­den be­tyd­de så myc­ket för De­mi och hen­nes fa­milj. De de­la­de många ro­li­ga stun­der till­sam­mans un­der ti­den som de bod­de där, men ef­ter den tra­gis­ka olyc­kan kan De­mi in­te tän­ka sig att ha en fest där igen, sä­ger en källa i tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

NIC­KI MI­NAJ ÄR SING­EL IGEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.