INGA SEX­SCE­NER FÖR CHRIS PRATT

Veckans NU! - - MIX -

” Ju­ras­sic world”- stjär­nan Chris Pratt, 36, väg­rar gö­ra sex­sce­ner. Var­för? För att han åter­upp­väck­te sin krist­na tro för tre år se­dan när hans son föd­des nio vec­kor för ti­digt.

– Al­la vill ha en del av ho­nom, men Chris väg­rar att va­ra med i nå­got som in­ne­hål­ler en sex­scen, sä­ger en källa till saj­ten Na­tio­nal Enqui­rer och fort­sät­ter:

– Chris vet att han har bli­vit en sex­sym­bol men det är in­te den of­fent­li­ga bil­den av ho­nom som han vill skyd­da. Han tyc­ker in­te att det är kom­pa­ti­belt med hans tro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.