FA­CE­BOOK- GRUN­DA­REN BLIR PAP­PA

Veckans NU! - - MIX -

När Mark Zuc­ker­berg, 31, ny­li­gen av­slö­ja­de att han och hu­strun Priscil­la, 30, vän­tar barn med­de­la­de han det ( gi­vet­vis) på Fa­ce­book.

– Vi ska få en dot­ter! skri­ver Mark.

Ti­den fram till gläd­je­be­ske­det har dock in­te va­rit en­bart en dans på ro­sor för Fa­ce­book- grun­da­ren och hans kär­lek. Mark be­rät­tar att Priscil­la har rå­kat ut för tre miss­fall de se­nas­te åren.

Vi hål­ler tum­mar­na för att allt går bra den­na gång!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.