BE­BISLYC­KA! ASHLEE SIMP­SON FICK EN DOT­TER

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

Ifebru­a­ri kom ny­he­ten om att Ashlee Simp­son, 30, och ma­ken Evan Ross, 26, skul­le få barn till­sam­mans. Gra­vi­di­te­ten har en­ligt upp­gift va­rit en ” dans på ro­sor” för sång­ers­kan.

– Hon är nog den bäs­ta gra­vi­da mam­man i värl­den. Al­la pra­tar om hur tufft det är men hon är så lätt­sam, nju­ter av det och ler he­la ti­den, sa Evan ti­di­ga­re i år en­ligt Us Ma­ga­zi­ne.

Den 30 ju­li kom dot­tern Jag­ger Snow Ross. – Vi är över­lyck­li­ga, skri­ver Ashlee på Instagram.

GIF­TE SIG I FJOL

Sång­ers­kan har se­dan ti­di­ga­re so­nen Bronx, 6, med ex­ma­ken Pe­te Wentz. Poj­ken upp­ges va­ra eld och lå­gor över den nya fa­mil­je­med­lem­men.

– Jag be­rät­ta­de väl­digt ti­digt för Bronx. Han vil­le ha en sys­ter, så han är verk­li­gen ex­al­te­rad, sa Ashlee för ett tag se­dan.

Ashlee och Evan gif­te sig i au­gusti i fjol. Bronx gick med sin mam­ma ner för al­ta­ret, följd av mos­ter Jes­si­ca Simp­son och hen­nes barn Max­well och Ace.

Sång­ers­kan Ashlee Simp­son och Evan Ross har fått sitt förs­ta ge­men­sam­ma barn.

– Vi är över­lyck­li­ga, skri­ver Ashlee på so­ci­a­la me­di­er.

"HON ÄR DEN BÄS­TA MAM­MAN

I VÄRL­DEN"

Grat­tis sä­ger vi till sång­ers­kan Ashlee Simp­son och hen­nes ma­ke Evan Ross som ny­li­gen fick sitt förs­ta ge­men­sam­ma barn. Flic­kan ska he­ta Jag­ger Snow Ross och för­äld­rar­na upp­ges ( såklart) va­ra väl­digt lyck­li­ga.

Ashlee var ti­di­ga­re gift med Pe­te Wentz, 36.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.