LIND­SAY LO­HANS HÄL­SO­RE­SA

"HON MÅR MYC­KET BÄTT­RE NU"

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: BULLS

ven kän­di­sar be­hö­ver kopp­la av från var­dags­stres­sen ibland. Skå­de­spe­lers­kan Lind­say Lo­han, 29, fyll­de res­väs­kan med strand­klä­der och drog till den gre­kis­ka pa­ra­di­sön My­ko­nos för li­te se­mes­ter. Till­sam­mans med ett gäng kom­pi­sar njöt hon av sol, bad och fest­li­ga kväl­lar.

STRÅ­LAN­DE HU­MÖR

Lind­say spor­ta­de ett gäng oli­ka bi­ki­nis och bad­dräk­ter un­der re­san och för­e­vi­ga­de iv­rigt si­na upp­tåg med bå­de ka­me­ra och mo­bil­te­le­fon. Stjär­nan ver­ka­de va­ra på ett strå­lan­de hu­mör och tjöt av för­tjus­ning när hon och en okänd he­ting gav sig av på en tur med vat­ten­sko­tern. En dag till­bring­a­de Li­lo på en båt, där hon par­ke­ra­de sig själv på soldäck för att la­pa d- vi­ta­min.

AL­KO­HOL­FRIA DRINKAR

Ef­ter strand­häng­et gav sig Lind­say ut på de gre­kis­ka bar­ga­tor­na för att gö­ra stan. Stjär­nan, som har bör­jat le­va ett mer häl­so­samt liv, ska ha hål­lit sig till al­ko­hol­fria drinkar och e- ci­ga­ret­ter un­der he­la re­san.

– Hon mår myc­ket bätt­re nu än hon gjor­de för­ut, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Daily Mail.

– Jag har det fan­tas­tiskt på en fan­tas­tisk plats med fan­tas­tis­ka män­ni­skor, skrev Lind­say själv på Instagram.

Good for you, Li­lo!

Lind­say Lo­han har läm­nat sitt gam­la de­ka­den­ta liv bakom sig. Un­der en här­lig sol­se­mes­ter i Gre­kland ny­li­gen såg hon lyck­li­ga­re ut än på länge.

"JAG HAR DET FAN­TAS­TISKT"

Ohoj, land­krabb

or!

Det var en glad och till sy­nes häl­so­sam Lind­say Lo­han som ny­li­gen njöt av någ­ra da­gar le­digt på den gre­kis­ka ön My­ko­nos.

Stjär­nan ro­a­de sig med ty­pis­ka se­me­ster­ak­ti­vi­te­ter som att so­la, ba­da och åka vat­ten­sko­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.