ANGE­LI­NA GÖR FILM MED SIN SON

Veckans NU! - - MIX -

Ange­li­na Jo­lie, 40, är i start­gro­par­na för att gö­ra fil­ma­ti­se­ring­en av boken ” First they kil­led my fat­her: a daugh­ter of Cam­bo­dia re­mem­bers” där hen­nes 14- åri­ge son Maddox ska spe­la en av rol­ler­na.

– Jag blev väl­digt be­rörd av boken, sä­ger skå­de­spe­lers­kan i ett ut­ta­lan­de och fort­sät­ter:

– Den för­dju­pa­de för evigt min för­stå­el­se om hur barn upp­le­ver krig och får känslo­mäs­si­ga ärr av det. Det hjälp­te mig ock­så att kom­ma än­nu närm­re fol­ket i Kam­bod­ja, som är min sons hem­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.