ALANNA MAS­TER­SON ÄR GRA­VID

Veckans NU! - - MIX -

” Wal­king de­ad”- skå­di­sen Alanna Mas­ter­son, 27, vän­tar sitt förs­ta barn. Hon av­slö­ja­de den gla­da ny­he­ten som så många and­ra kän­di­sar har gjort fö­re hen­ne – på Instagram.

– Gis­sa vad? skrev Alanna till­sam­mans med en bild där hon hål­ler om sin väx­an­de be­bis­bu­la.

Ett par da­gar ti­di­ga­re hin­ta­de skå­de­spe­lers­kan om gra­vid­ny­he­ten när hon pub­li­ce­ra­de en bild på ett bord fullt av mat till­sam­mans med tex­ten ” Jös­ses, jag äls­kar att äta”.

Grat­tis till en li­ten zom­bie­be­bis!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.