STJÄR­NAN BRÖT MOT LA­GEN – TVING­AS BÖ­TA!

Veckans NU! - - MIX -

De fles­ta som har kör­kort vet att man in­te får kö­ra mot rött, men den lil­la de­tal­jen ver­kar Jor­dan helt ha mis­sat. För ett år se­dan ga­sa­de stjär­nan på or­dent­ligt när hon pas­se­ra­de ett stopp­ljus – och nu har hon dömts för brot­tet. Dry­ga 16 600 kro­nor kos­ta­de ka­la­set.

Den se­nas­te ti­den har Ki­e­ran gått upp i vikt, vil­ket Jor­dan sägs va­ra glad över. "Det är som om hon vill att han ska va­ra mind­re at­trak­tiv för and­ra kvin­nor", sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.