BABE PÅ BAR­BADOS!

RI­HAN­NA TAR LI­VET MED EN PAD­DEL

Veckans NU! - - MIX - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FO­TO: ALL OVER PRESS

Det var en el­dig Ri­han­na som sval­ka­de sig i ha­vet ut­an­för den ex­o­tis­ka ön Bar­bados ny­li­gen. I en bad­dräkt med ett möns­ter som såg ut som flam­mor testade 27- åring­en på pad­del­sur­fing i vå­gor­na. Sång­ers­kan bar plag­get med ruf­sigt hår, sol­glas­ö­gon, fle­ra smyc­ken och rö­da läp­par.

– Hon fick många att vän­da sig om ef­ter hen­ne, skri­ver saj­ten Daily Mail.

FAN­TA­SI­FULL OUT­FIT

Un­der be­sö­ket i hem­lan­det pas­sa­de Ri­ri även på att del­ta i den år­li­ga kar­ne­va­len Ka­doo­ment Day pa­ra­de där man fi­rar slu­tet av skör­de­pe­ri­o­den med en stor ga­tu­fest. Stjär­nan är in­te känd för att va­ra blyg och un­der pa­ra­den gick hon all in i en fan­ta­si­full out­fit med fjäd­rar på hu­vu­det, en be­hå av gnistrande ste­nar och små tro­sor med färg­gla­da pär­lor. Två sto­ra ving­ar blev pric­ken över i. Be­hö­ver vi sä­ga att hon var fes­tens mitt­punkt?

Sång­ers­kan Ri­han­na pas­sa­de ny­li­gen på att till­bringa någ­ra da­gar i sitt hem­land och fyll­de re­san med så­väl vat­ten­s­port som kar­ne­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.