MA­LIN GRAMER

Veckans NU! - - MIX -

1. HUR ÄR LÄ­GET?

– Just nu är lä­get fan­tas­tiskt. Jag är på se­mes­ter i Frank­ri­ke med en mas­sa män­ni­skor som jag äls­kar.

2. VAD HAR DU ATT SÄ­GA TILL DEM SOM KAL­LAR ” PA­RA­DI­SE HO­TEL” FÖR ” SKRÄP- TV”?

– Man får tyc­ka vad man vill om PH. Al­la kan in­te gil­la allt.

3. VAD GIL­LAR DU MED PRO­GRAM­MET DÅ?

– Det ro­li­ga är ju att se hur re­la­tio­ner och för­hål­lan­den ut­veck­las och väx­er. Jag tyc­ker att det är kul att man verk­li­gen lär kän­na män­ni­skor­na och får föl­ja hur de spe­lar spe­let på oli­ka sätt.

4. SKUL­LE DU SJÄLV KUN­NA TÄN­KA DIG ATT VA­RA MED?

– Ha­ha, nej jag är all­de­les för gam­mal.

5. MEN OM DU SKUL­LE VA­RA MED, VIL­KEN ROLL SKUL­LE DU HA?

– Jag tror att jag skul­le va­ra gans­ka ro­lig och spral­lig. Men än­då spe­la spe­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.