Chockny­he­ter i Hol­ly­wood!

Veckans NU! - - NEWS -

Nog för att vi på Vec­kans NU! äls­kar dra­ma, men den se­nas­te ti­den har vi satt kaf­fet extra hårt i hal­sen när vi har fått hö­ra vad som hän­der i Dröm­fa­bri­ken.

Vi ha­de knappt hun­nit åter­häm­ta oss från ny­he­ten om att Zayn Ma­lik hop­pat av One Direc­tion – och nu ska he­la ban­det splitt­ras!

I bör­jan av året var Cait­lyn Jen­ner in­blan­dad i en bi­lo­lyc­ka som led­de till att en kvin­na dog. Nu är po­li­sens för­un­der­sök­ning klar – och re­a­li­ty­stjär­nan kan ham­na i fäng­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.