F ölj vec­kans nu!

Veckans NU! - - NEWS -

Du har väl in­te mis­sat att Vec­kans NU! finns på F ace­book, Instagram och Twit­ter? Där läg­ger vi ut exklusiva täv­ling­ar , ro­li­ga kän­dis­bil­der och vi­sar en glimt av li­vet på re­dak­tio­nen! Fa­ce­book: Vec­kans NU Instagram: @ vec­kansnu

Twit­ter: vec­kans_ nu

Viss­te du att vi har bör­jat gö­ra en podcast? Den he­ter Skval­ler­pod­den och är helt gra­tis! Sök ba­ra på ” Skval­ler­pod­den” och lyss­na

direkt i mo­bi­len! Läs mer på si­dan 23.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.