IN­TER­VEN­TION FÖR NI­NA DOBREV

Veckans NU! - - MIX -

Eh­hh… Låt mig

tän­ka…

Gis­sa vem?! Al­la har vi minst ett par jeans som vi äls­kar och an­vän­der jämt, och vis­sa har väl­digt många par byx­or som de in­te kan sli­ta sig ifrån. En av dem är ” Vam­pi­re di­a­ri­es”skå­di­sen Ni­na Dobrev, 26, som in­te kan slu­ta in­hand­la de­nim.

– Mi­na vän­ner har fak­tiskt satt mig ner och haft en "jean­ter­ven­tion". De sä­ger att jag in­te får kö­pa fler jeans, sä­ger stjär­nan.

En­ligt Ni­na själv har hon över 100 par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.