NI­CO­LE HAR GJORT MA­KEN BE­RO­EN­DE

Veckans NU! - - MIX -

Be­ro­en­de av Bo­tox, allt­så. En­ligt OK! Ma­ga­zi­ne har Ni­co­le Kid­man, 48, fått ma­ken Keith Ur­ban, 47, att tes­ta nerv­gif­tet för att se yng­re ut.

– Keith bör­ja­de kän­na sig gam­mal, så han be­stäm­de sig för att tes­ta, sä­ger en källa och fort­sät­ter:

– Han är fast be­slu­ten om att be­hål­la sin unga look som fan­sen äls­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.