JO­SEPH GOR­DON- LE­VITT HAR BLI­VIT PAP­PA

Veckans NU! - - MIX -

Skå­di­sen Jo­seph Gor­don- Le­vitt, 34, gif­te sig med flick­vän­nen Tasha Mccau­ley i de­cem­ber för­ra året. Nu har två bli­vit tre! Den 15 au­gusti föd­des pa­rets förs­ta barn, en poj­ke vars namn i skri­van­de stund är okänt.

– Al­la i fa­mil­jen är gla­da och mår bra, sä­ger en källa i tid­ning­en Pe­op­le.

Stort grat­tis!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.