BRAD DRIC­KER VIN VAR­JE DAG

Veckans NU! - - MIX -

till Hu­strun Angelinas häl­so­till­stånd tar hårt på Brad. En­ligt upp­gift har han ta­git

ut­an flas­kan för att dö­va sin oro och stress, och det är in­te ba­ra ett glas om da­gen, myc­ket mer än så.

sä­ger – Brad dric­ker fle­ra flas­kor rosévin om da­gen. Han ser sli­ten och ne­re ut, en källa i tid­ning­en Li­fe & Sty­le och fort­sät­ter:

– Han har ald­rig sett så ut­mat­tad ut som nu.

"BAR­NEN UND­RAR

OM MAM­MA KOM­MER ATT DÖ"

Ka­kexi kan in­ne­fat­ta bå­de vikt­minsk­ning, or­kes­lös­het och trött­het.

Angelinas till­stånd sägs va­ra vär­re än nå­gon­sin. "Hon ser blek och full­stän­digt ut­mat­tad ut", sä­ger Dr Stu­art Fi­scher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.