PÅ SOMMARFEST

Veckans NU! - - RED CARPET -

Tv- kän­di­sar­na full­kom­ligt

floc­ka­des till The Pa­ci­fic De­sign Cen­ter i West

Hol­ly­wood för att gå på CBS/ Show­ti­me sum­mer

par­ty. På rö­da mat­tan spot­ta­des fle­ra som­ri­ga

de­signdröm­mar!

Ales­sand­ra

Rich Skå­de­spe­lers­kan Em­my Rossum, 29, bar en vit dröm från Ales­sand­ra Rich och gyl­le­ne skor sig­ne­ra­de Jim­my Choo.

Med en kort histo­ria från Va­len­ti­no till­sam­mans med san­da­ler från Chloe Gos­selin såg den 33- åri­ga ” The Af­fair”- skå­di­sen Ruth Wil­son rik­tigt tju­sig ut.

Rö­da läp­par till­sam­mans med ett två­de­lat set gjort av sam­ma tyg och de­sig­ner var 33- åri­ga skå­di­sen Lizzy Caplans me­lo­di.

"Dex­ter"- skå­di­sen Ai­mee Gar­cia, 36, spor­ta­de en vit, kort klän­ning från Hel­mut Lang.

Matt Leblanc, 48, mat­cha­de ko­stym med sitt sil­ver­rä­vi­ga hår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.