LEO HAR LÖSS I SKÄG­GET!

SNAC­KA OM ATT LE­VA LOP­PAN…

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FO­TO: ALL OVER PRESS

Om du ser Le­o­nar­do Dicaprio klia sig i skäg­get är det nog in­te för att han fun­de­rar, skå­de­spe­la­ren har näm­li­gen ett li­tet bo i hår­väx­ten.

Skå­de­spe­la­ren Le­o­nar­do Dicapri­os glans­da­gar som kvin­noslu­ka­re kan va­ra över. Ny­li­gen upp­täck­te en kvin­na näm­li­gen nå­got allt an­nat än sex­igt på 40- åring­en: en lop­pa i hans vild­vux­na skägg! Nu blir stjär­nan re­tad av si­na vän­ner.

– Leo tar det bra, men det bör­jar ir­ri­te­ra ho­nom, sä­ger en av skå­di­sens vän­ner till saj­ten All The Buzz och fort­sät­ter:

– Al­la ber ho­nom att få skäg­get pro­fes­sio­nellt du­schat var­je dag och någ­ra av oss har köpt lus­me­del till ho­nom.

DU­SCHAR SÄL­LAN

Till Le­os för­svar var han tvung­en att lå­ta skäg­get växa ut in­för fil­men ” The Re­ve­nant” som han pre­cis har spe­lat in – men ing­en har stop­pat ho­nom från att tvät­ta sig, för­u­tom han själv.

– Leo är känd för att lå­ta det gå fle­ra da­gar ut­an att du­scha, sä­ger kom­pi­sen.

Här­ligt!

"HAN BLIR RE­TAD AV SI­NA VÄN­NER"

Kli­ar det, Le­o­nar­do Dicaprio? En­ligt upp­gift har skå­de­spe­la­ren fått lop­por i sitt allt an­nat än väl­vår­da­de skägg.

Så­här såg skå­di­sen ut in­nan han lät hå­ret på ha­kan växa som om det in­te fanns nå­gon mor­gon­dag. Snäl­la Leo, ra­ka dig!

du­schat var­je "Al­la ber ho­nom att få skäg­get pro­fes­sio­nellt

till ho­nom", sä­ger dag och någ­ra av oss har köpt lus­me­del en av stjär­nans vän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.