SNART KOM­MER STOR­KEN! MA­RI­AH CA­REY SKAF­FAR BARN MED MIL­JAR­DÄR- POJK­VÄN­NEN

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Ibland går det fort när ti­den är knapp – ef­ter ba­ra tre må­na­der vän­tar nu Ma­ri­ah Ca­rey barn med sin nye man Ja­mes Pac­ker!

Ty­värr har ju na­tu­ren gjort så att kvin­nor in­te kan bli gra­vi­da he­la li­vet. Där­för kan det kän­nas li­te bråt­tom när man är i me­del­ål­dern. En av dem som en­ligt upp­gift kän­ner av stres­sen är Ma­ri­ah Ca­rey, 45, som ba­ra må­na­der ef­ter att ha bör­jat dej­ta mil­jar­dären Ja­mes Pac­ker, 47, nu sägs va­ra gra­vid med de­ras förs­ta ge­men­sam­ma barn.

– Ma­ri­ah fick re­da på att hon vän­tar barn väl­digt ny­li­gen, och bå­de hon och Ja­mes är över­lyck­li­ga, sä­ger en källa till saj­ten New Idea.

HAR RE­DAN FEM UNG­AR

Ma­ri­ah skil­de sig från ma­ken se­dan sex år till­ba­ka, Nick Can­non, för­ra året. De har tvil­ling­ar­na Mo­roc­can och Mon­roe, 4, till­sam­mans. Ja­mes har tre barn med sin ex­fru Eri­ca Brax­ter: In­di­go, 7, Jack­son, 5, och Em­ma­nu­el­le, 2.

DE­DI­CE­RA­DE LÅT TILL JA­MES

Ma­ri­ah och Ja­mes gick ut med sitt för­hål­lan­de i ju­ni i år, men träf­fa­des för förs­ta gång­en re­dan 2013 ge­nom ge­men­sam­ma vän­ner. I som­mar har tur­tur­du­vor­na rest till fle­ra lyx­i­ga res­mål, bland an­nat ita­li­ens­ka Capri. När mil­jar­dären var och såg Ma­ri­ah upp­trä­da i Las Ve­gas de­di­ce­ra­de hon den kän­da bal­la­den ” He­ro” till ho­nom.

– Ja­mes är i mitt hjär­ta ikväll. Den här sång­en är till dig, sa sång­di­van till publi­kens sto­ra för­tjus­ning.

Naaaw!

"HON OCH JA­MES ÄR ÖVER­LYCK­LI­GA"

Lyc­kan är to­tal för Ma­ri­ah Ca­rey och hen­nes nye kär­lek Ja­mes Pac­ker: de vän­tar smått!

… och Ja­mes har tre barn från sitt äk­ten­skap med Eri­ca Brax­ter.

Ma­ri­ah har tvil­ling­ar­na Mo­roc­can och Mon­roe med ex­et Nick Can­non…

En­ligt upp­gift fick sång­ers­kan nyss re­da på be­bis­ny­he­ter­na, hon och Ja­mes är över­lyck­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.