ÄLS­KAR

Veckans NU! - - RED CARPET -

Split me ba­by, one mo­re ti­me!

Den for­na ” The Hills”- stjär­nan att se ut som en barn­lek.

Step­ha­nie Pratt, 29, får den ohygg­ligt tunga plan­kan

Svett ut, vat­ten in. Att hål­la väts­ke­ba­lan­sen i skick är minst li­ka vik­tigt som själ­va trä­ning­en. El­ler hur Or­lan­do Bloom, 38? Allt­så wow. 35, vi­sar

med var yo­ga­skå­pet ska stå till­sam­mans tvåå­ri­ga dot­tern Vi­vi­an.

Brit­ney Spe­ars, 33, slår två flu­gor i en smäll – stretch och stek i so­len. Smart och tidsef­fek­tivt, Brit­tan!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.