66- ÅRI­GE BIL­LY JO­EL HAR BLI­VIT PAP­PA IGEN

Veckans NU! - - MIX -

Pople­gen­da­ren Bil­ly Jo­el, 66, och den 33 år yng­re Alex­is Ro­de­rick väl­kom­na­de en dot­ter till värl­den den 12 au­gusti. Flic­kan har fått nam­net Del­la Ro­se. Se­dan ti­di­ga­re har stjär­nan dot­tern Alexa Ray, 29, till­sam­mans med ex­frun Christie Brink­ley. Som om det in­te vo­re nog med ba­bylyc­kan knöt Bil­ly och Alex­is dess­utom hy­mens band i ju­li.

Stort grat­tis!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.