CANDICE & HER­MANN ÄR FÖR­LO­VA­DE

Veckans NU! - - MIX -

Ef­ter tio år till­sam­mans har den syd­af­ri­kans­ka Victo­ria’s secretskön­he­ten Candice Swanepoel, 26, och Her­mann Ni­co­li, 29, en­ligt upp­gift för­lo­vat sig. Candice av­slö­ja­de själv ny­he­ten på ett li­te kryp­tiskt sätt ge­nom att posta en vi­deo på Instagram där hon och pojk­vän­nen dan­sar. På mo­del­lens vänst­ra ring­fing­er gnist­rar en stor di­a­mant.

– Min kär­lek för all­tid, skrev hon på por­tu­gi­sis­ka till vi­de­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.