RI­HAN­NA DEJTAR LEWIS HA­MIL­TON

HÄR GÅR DET UN­DAN I SVÄNG­AR­NA…

Veckans NU! - - [ BUSTED!] - Av: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Vem har sagt att be­gag­nat är då­ligt? In­te Ri­han­na i al­la fall, som nu har fal­lit för Ni­co­le Scher­zing­ers ex Lewis Ha­mil­ton.

Det var in­te så länge se­dan vi såg Ri­han­na, 27, sit­ta tätt in­till den jämn­gam­le fot­bolls­spe­la­ren Ka­rim Ben­ze­ma på di­ver­se tren­di­ga re­stau­rang­er. Men säg den kär­lek som va­rar för evigt. Nu har Ri­ri gått vi­da­re till Pus­sycat Dolls- pro­fi­len Ni­co­le Scher­zing­ers ex Lewis Ha­mil­ton, 30. En­ligt upp­gift kan de in­te få nog av varand­ra.

– Ka­rim för­svin­ner sak­ta från Ri­han­nas ra­dar. Hon har ba­ra en kil­le i si­na tan­kar nu och det är Lewis, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

MY­SER VÄRL­DEN RUNT

Ny­li­gen sågs Ri­han­na och Lewis läm­na natt­klub­ben 1Oak i Hol­ly­wood till­sam­mans kloc­kan fy­ra på mor­go­nen. Ba­ra da­gar ti­di­ga­re sågs de på en yacht i Kari­bi­en, och dess­utom fes­ta­de de ihop på en kar­ne­val på Bar­bados. Stjär­nor­na stod och dan­sa­de vilt på ett last­bils­flak.

– Ri­han­na såg ut att ha väl­digt ro­ligt, sä­ger ett ögon­vitt­ne.

Kanske sa Ri­ri hej­då till Ka­rim på grund av att han för ett tag se­dan ryk­ta­des lig­ga med sång­ers­kans sto­ra ri­val Kar­rue­che Tran på si­dan av. Det skul­le han visst in­te ha gjort!

"HON HAR BA­RA EN KIL­LE I SI­NA TAN­KAR"

Ri­han­na är en rik­tigt char­mör och snär­jer kil­lar till hö­ger och väns­ter. Nu har sång­ers­kan hit­tat ett nytt kär­leks­in­tres­se i ra­cer­fö­ra­ren Lewis Ha­mil­ton. Ny­li­gen fes­ta­de de ihop på Bar­bados.

Ri­han­nas som­mar­ro­mans med fot­bolls­spe­la­ren Ka­rim Ben­ze­ma ver­kar va­ra helt över. "Ka­rim för­svin­ner sak­ta från Ri­han­nas ra­dar", sä­ger en källa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.