NYTT BLÄCK FÖR RI­RI

Veckans NU! - - [ BUSTED!] -

Ri­han­na äls­kar ta­tu­e­ring­ar och har un­der åren sam­lat på sig en hel del bläck på krop­pen. Sång­ers­kans fa­vo­rit­ta­tu­e­ra­re Bang Bang, som har sin stu­dio i New York, fick ny­li­gen äran att pry­da hen­nes fot­led med år­ta­let hon är född, 1988.

"RI­HAN­NA SÅG UT ATT

HA VÄL­DIGT RO­LIGT" Själv­klart för­sök­te de låt­sas som att de in­te gick ihop, men oss lu­rar ni in­te!

Lewis ha­de ti­di­ga­re ett långt av- och på- för­hål­lan­de med Ni­co­le Scher­zing­er, 37.

"Ri­han­na såg ut att ha väl­digt ro­ligt", sä­ger ett ögon­vitt­ne.

Tur­tur­du­vor­na sågs se­nast då de läm­na­de natt­klub­ben 1Oak i Hol­ly­wood sam­ti­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.