GI­SE­LE BÜNDCHEN & TOM BRA­DY I STOR­BRÅK! ÄK­TEN­SKA­PET HÄNG­ER I EN SKÖR TRÅD

Veckans NU! - - FASHIONFOOLS - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FO­TO: ALL OVER PRESS

Än­nu ett av Hol­ly­woods po­wer­par kan nu va­ra på väg att gå skil­da vägar. Den bra­si­li­ans­ka su­per­mo­del­len Gi­se­le Bündchen och Tom Bra­dy sägs ha det så då­ligt att de in­te läng­re pra­tar med varand­ra.

Tom Cru­i­se och Ka­tie Hol­mes, Gwy­neth Pal­trow och Chris Mar­tin, Gwen Stefani och Ga­vin Ross­da­le – ett ef­ter ett har de största stjärn­pa­ren gjort slut. Nu ver­kar det va­ra dags för än­nu ett upp­brott. Trots att Gi­se­le Bündchen, 35, och Tom Bra­dy, 38, ut­åt sett tycks ha haft ett per­fekt äk­ten­skap ska de en­ligt upp­gift länge ha för­sökt döl­ja att de har sto­ra pro­blem. Men ny­li­gen rann bä­ga­ren över och det he­la slu­ta­de i ka­ta­strof.

– De ha­de ett jät­te­bråk och Gi­se­le stor­ma­de ut,

sä­ger en in­si­der i OK! Ma­ga­zi­ne.

DRAR TILL BRA­SI­LI­EN

Gi­se­le och Tom ha­de små­grä­lat i fle­ra vec­kor in­nan det sto­ra brå­ket. Nu sägs mo­del­len till­bringa allt mind­re tid hem­ma och pa­ret kom­mu­ni­ce­rar mesta­dels ge­nom ar­ga sms. Du­on – som träf­fa­des 2006 och har två barn till­sam­mans – sägs nu ha det säm­re än nå­gon­sin. Ex­akt vad pa­ret har för pro­blem är än så länge okänt, men Gi­se­le tycks läg­ga skul­den på Tom.

– Gi­se­le har sagt till Tom att om han in­te an­sträng­er sig mer så kanske hon flyt­tar till­ba­ka till Bra­si­li­en i någ­ra må­na­der för att tän­ka ige­nom fram­ti­den, sä­ger in­si­dern.

"GI­SE­LE STOR­MA­DE UT"

Ef­ter nio år till­sam­mans sägs nu den bra­si­li­ans­ka su­per­mo­del­len Gi­se­le Bündchen och Tom Bra­dy va­ra på väg att gå skil­da vägar.

Ti­di­ga­re i år sa Gi­se­le tack och hej till att va­ra ca­t­walk­mo­dell. Nu sägs hon ho­ta Tom med att flyt­ta till­ba­ka till Bra­si­li­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.