JA­NICE DICKIN­SON HAR EN FEJKRUMPA!

VIL­KEN RÖ­VA­RE

Veckans NU! - - LÄPPCHOCK! - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FO­TO: ALL Over PRESS

Den fö­re det­ta su­per­mo­del­len Ja­nice Dickin­son, 60, är in­te främ­man­de för att ex­pe­ri­men­te­ra med sitt ut­se­en­de. Men när stjär­nan ny­li­gen fång­a­des på bild i Be­ver­ly Hills var det in­te re­sul­ta­tet av en ny plasti­ko­pe­ra­tion som fång­a­de om­giv­ning­ens upp­märk­sam­het, ut­an hen­nes bak­del. Många no­te­ra­de att rum­pan ha­de en minst sagt märk­lig form. – Det ser ut som att hon har en lös­rum­pa, kom­men­te­rar en per­son bil­der­na på saj­ten Daily Mail.

FLE­RA PLASTI­KO­PE­RA­TIO­NER

Ja­nice har ti­di­ga­re av­slö­jat att hon har lagt sig un­der kni­ven vid fle­ra till­fäl­len.

– Jag har gjort ett an­sikts­lyft, ögon­brynslyft, fett­sug­ning och in­ji­ce­rat fil­lers, be­rät­ta­de hon för­ra året i tv- sho­wen ” Bot­ched”.

Frå­gan är om stjär­nan nu fun­de­rar på att även för­sto­ra stjär­ten?

Nya bil­der på Ja­nice Dickin­son får om­giv­ning­en att spär­ra upp ögo­nen. Ja­nice tycks ha nå­got i bak­fic­kan – bok­stav­ligt ta­lat.

"HON HAR LAGT SIG UN­DER KNI­VEN VID

FLE­RA TILL­FÄL­LEN" Ja­nice Dickin­son las­tar bakluc­kan full – och då syf­tar vi in­te ba­ra på bi­len. Stjär­nan tycks näm­li­gen även ha fyllt upp sin egen bak med nå­got. "Det ser ut som att hon har en lös­rum­pa", kom­men­te­rar en per­son på saj­ten Daily Mail. Kanske kom­mer Ja­nice att för­sto­ra rum­pan på rik­tigt i fram­ti­den. Hon har ti­di­ga­re gjort fle­ra plasti­king­repp.

Så­här såg den for­na su­per­mo­del­len ut 1997, långt in­nan plastik­ki­rur­ger­na fick rö­ra hen­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.