STJÄR­NOR­NAS SKÖNHETSKNEP

Veckans NU! - - LÄPPCHOCK! -

Vi har nog al­la tänkt bå­de en och två gång­er på hur otro­ligt snyg­ga kän­di­sar­na är. Vis­sa har ta­git hjälp av plastik, men en del blir över­jor­diskt vack­ra på helt and­ra sätt. Vec­kans NU! har gjort en djup­dyk­ning i ce­leb­sens hem­li­ga me­to­der.

MA­SKIN MOT LÅRGROPAR VAC­KER HY MED JU­VE­LER

Ma­don­na, 57, ser in­te ut att åld­ras alls. Visst, ryk­ten sä­ger att hon har lagt sig un­der kni­ven ett par gång­er, men för­u­tom det läg­ger po­pi­ko­nen enor­ma sum­mor på så kal­la­de Cel­lupul­se wa­ve the­ra­py- be­hand­ling­ar. En­ligt käl­lor har Ma­don­na köpt en ma­skin som sän­der ut in­fra­rö­da vå­gor på krop­pen för att fö­re­byg­ga cel­lu­li­ter. Två gång­er i vec­kan kör stjär­nan me­to­den.

HETT HÅRTIPS

Victo­ria's sec­ret- äng­eln Ales­sand­ra Am­bro­sio, 34, har ett av­unds­värt glan­sigt svall. För att få bort kluv­na hår­top­par an­vän­der hon sig av me­to­den Ve­la­te­ra­pia, som går ut på att man lå­ter le­van­de ljus brän­na bort fris­set. Don't try this at ho­me!

Mi­la Ku­nis

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.