SOFT SMO­KE

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

En so­tad makeup be­hö­ver in­te be­ty­da kol­svart och rik­tigt dra­ma­tiskt. Se på des­sa ce­lebs som roc­kar en mjuk sot­ning, per­fekt till bå­de var­dags och par­ty!

Nu kan du läg­ga van­tar­na på kitet Swiss

skin re­ne­wal från Swiss cli­nic! I pot­ten finns hud­rol­ler och se­rum som

till­sam­mans ar­be­tar för att be­hand­la, sti­mu­le­ra och för­nya hu­den. Den är ef­fek­tiv

mot ryn­kor, ek­sem, ärr och för att stra­ma åt hu­den.

För att va­ra med och täv­la, sva­ra rätt på täv­lings­frå­gan och skic­ka in namn och post­a­dress till: vec­kan­snutav­ling@ fri­da­for­lag. se Märk mej­let "Swiss cli­nic". Vi vill ha ditt svar se­nast den 16 sep­tem­ber 2015.

Ca­ra De­le­ving­ne

Cha­nel Iman

95 kr

Jen­ni­fer Lo­pez

Nyx Ba­ked ey­es­ha­dow Posh

Torr­scham­po Ba­tis­te Cher­ry 69 kr

Ma­ke up sto­re Microsha­dow Vel­vet 155 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.