SLUT MEL­LAN BRI­AN & VO­GUE

Veckans NU! - - MIX -

West­li­fe- med­lem­men Bri­an Mc­fad­den, 35, och hu­strun se­dan tre år till­ba­ka, Vo­gue Wil­li­ams, 29, går skil­da vägar. Stjär­nor­na be­kräf­ta­de upp­brot­tet på Twit­ter.

– Det är med stor sorg som jag och Vo­gue nu har ta­git det tuf­fa be­slu­tet att skil­jas. Vi kom­mer all­tid bry oss om varand­ra och fort­sät­ta va­ra vän­ner, skri­ver sång­a­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.