LIND­SAY SKRI­VER AV­SLÖ­JAN­DE BOK

Veckans NU! - - MIX -

Skå­di­sen Lind­say Lo­han, 29, har länge va­rit ett namn på al­las läp­par på grund av sitt skan­dalom­su­sa­de le­ver­ne. Nu sägs det att stjär­nan ska skri­va en bok om allt hon har va­rit med om.

– Hon vill be­rät­ta allt. He­la san­ning­en om si­na för­äld­rar, dro­ger­na, fes­ter­na och lögn­er­na, sä­ger en källa till saj­ten Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter:

– Hon ha­tar att hen­nes för­flut­na har för­stört sa­ker, nu vill hon bör­ja på nytt och läg­ga kor­ten på bor­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.