GET A ROOM!

Veckans NU! - - MIX -

Det syns verk­li­gen vil­ken in­ten­siv kär­leks­re­la­tion tv- koc­ken Ni­gel­la Law­son, 55, har till mat. Den 22- åri­ga sång­ers­kan Ari­a­na Gran­de ser ut som en kram­björn med klac­kar när hon är på flyg­plat­sen i To­kyo. Skön­sjung­a­de Mi­chael Bub­lé, 40, vi­sar tyd­ligt att äpplet in­te fal­ler långt ifrån trä­det med so­nen No­ah, 2, i fam­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.