ZAC & THE ROCK BLIR "BAY­WATCH"- BABES

Veckans NU! - - MIX -

90- tals­se­ri­en ” Bay­watch” ska bli film och inga mind­re än Zac Efron, 27, och Dway­ne ” The Rock” John­son, 43, ska spe­la hu­vud­rol­ler­na. Dway­ne av­slö­ja­de ny­li­gen den go­da ny­he­ten på Twit­ter.

– Sto­ra ny­he­ter: Väl­kom­men till Bay­watch, Zac Efron. Vår film kom­mer att bli stor, ro­lig och barn­för­bju­den. Pre­cis som jag när jag dric­ker sprit, skrev skå­de­spe­la­ren på Twit­ter och fick direkt svar av sin fram­ti­da film­kol­le­ga:

– Så pep­pad, min bror – ba­by­ol­ja för två tack!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.