JEN­NI­FER CAR­PEN­TER HAR BLI­VIT MAM­MA!

Veckans NU! - - MIX -

” Dex­ter”- skå­di­sen Jen­ni­fer Car­pen­ter, 35, och jämn­gam­le fäst­man­nen Seth Avett har bli­vit för­äld­rar! Dock har pa­ret va­rit väl­digt hem­lig­hets­ful­la runt an­koms­ten av det nya till­skot­tet och har var­ken av­slö­jat kön, namn el­ler vil­ket da­tum be­bi­sen är född. Men en­ligt Set­hs Instagram­kon­to ver­kar den nya fa­mil­je­med­lem­men ha an­länt i slu­tet av maj.

Ett hem­ligt grat­tis från Vec­kans NU!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.