MI­RAN­DA & EVANS RO­MAN­TIS­KA RE­SA

NY­FÖR­ÄLS­KA­DE PÅ KOR­SI­KA

Veckans NU! - - EXTRA! - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Mo­del­len Mi­ran­da Kerr och hen­nes nya pojk­vän Evan Spi­e­gel mys­te loss or­dent­ligt ny­li­gen då de åk­te på en ro­man­tisk se­mes­ter till frans­ka ön Kor­si­ka.

Det är på som­ma­ren som kär­le­ken blos­sar upp för många. Så även för su­per­mo­del­len Mi­ran­da Kerr, 32, som i ett par må­na­der nu har dej­tat Snapchats grun­da­re Evan Spi­e­gel, 25. Ny­li­gen tog du­on sitt pick och pack och åk­te till den frans­ka ön Kor­si­ka ut­an­för Ita­li­en. Un­der se­mestern kun­de de in­te hål­la hän­der­na från varand­ra, kläd­da i bad­klä­der största de­len av ti­den.

– De kyss­tes öp­pet, sä­ger ett ögon­vitt­ne en­ligt saj­ten E! On­li­ne.

VÄL­DIGT IN­TRES­SE­RA­DE

Mi­ran­da skil­de sig från ex­ma­ken Or­lan­do Bloom, 38, i ok­to­ber 2013. Ef­ter ro­mans­ryk­ten med bland and­ra Ja­mes Pac­ker – som nu dejtar Ma­ri­ah Ca­rey – är det den unge Snapchat- mil­jar­dären som fång­at Mi­ran­das hjär­ta.

– De är väl­digt in­tres­se­ra­de av varand­ra, sä­ger en källa i tid­ning­en Te­le­graph.

FULLSPÄC­KAD HÖST

Tur­tur­du­vor­na får pas­sa på att nju­ta av varand­ra, för Mi­ran­da har myc­ket att gö­ra i höst. Ef­ter att ha läm­nat un­der­klä­desjät­ten Victo­ria's sec­ret för två år se­dan har hon mo­del­lat för Swa­rov­ski, Ree­book och Esca­da. Stjär­nan har även job­bat en hel del med sitt eget eko­lo­gis­ka hud­vårds­mär­ke Ko­ra or­ga­nics.

– Mitt va­ru­mär­ke är en dröm som går i upp­fyl­lel­se, sä­ger Mi­ran­da på sin egen hem­si­da.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "DE KYSS­TES

ÖP­PET" Mi­ran­da Kerr är nykär – och det syns! När mo­del­len och Snapchat- grun­da­ren Evan Spi­e­gel var på Kor­si­ka ny­li­gen var de som fast­klist­ra­de vid varand­ra.

"De är väl­digt in­tres­se­ra­de av varand­ra", sä­ger en källa.

Ex­ma­ken Or­lan­do Bloom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.